Hem

Min bakgrund

Min styrka som coach är mitt engagemang, min erfarenhet och min osvikliga tro på människans egen förmåga!

Jag har arbetat med människor i behov av utveckling och förändring i närmare trettio år.

Jag startade Symvonia Coaching för fyra år sedan och har sedan dess haft regelbundna coachinguppdrag som jag till största delen fått genom rekommendationer.
Jag coachar människor i deras yrkesmässiga och personliga utveckling.
Jag har också arbetat som föräldrarcoach.

Hösten 2009 till hösten 2010 ingick jag i AFs upphandling av externa jobbcoacher vilket resulterade i att jag nu ingår i ett metodutvecklingsprojekt som ägs av AF och som medfinansieras av Europeiska Socialfonden, Botkyrka- Huddinge- och Södertälje kommuner.

I projektet, som heter Directa, arbetar personal och deltagare tillsammans med att prova nya arbetssätt, metoder och verktyg. Målet är att göra det lättare för målgruppen att etablera sig på arbetsmarknaden.

Målgruppen är utrikesfödda med:
- ingen eller kort utbildning
- ingen eller mycket liten erfarenhet av arbetslivet
- ingen eller små kunskaper i svenska

Att arbeta med tolk både i individuella- och i gruppsamtal är inget hinder.

Tiden innan dess hade jag glädjen att under tolv år få arbeta med ungdomar och deras familjer, både som mentor och i stödjande samtal.
Då de flesta ungdomar jag arbetade med hade psykosociala svårigheter var det särskilt viktigt att kunna fokusera på att se lösningar och inte problem.

Som ART-instruktör (ART=aggression replacement training) har jag haft lektioner där eleverna tränade på känslor, sociala färdigheter och moral. Vi vred och vände på verkligheten och spelade mycket rollspel. 

Jag har varit med att starta upp verksamheter inom skola och fritid. Fokus har legat på att arbeta med elevernas hela familjesituation.

Tillsammans med några kollegor startade jag en verksamhet för flickor med sociala svårigheter. 

Jag har mångårig erfarenhet som entreprenör, arbetstagare och egen företagare.

Mitt största intresse är personlig utveckling; både min egen och andras.
Erfarenheterna har lärt mig att stå stadigt när det blåser vilket också gör att jag är van att möta människor var de än befinner sig i livet.

Personlig utveckling ger så många ringar på vattnet att det skapas utrymme för nya intressen och främjar livskvalitetsutveckling; fantastiskt!

Sissi Nahlbom

Nyheter
2011-04-03 Kurs i personlig utveckling för enskilda och grupper...
Läs mer


2011-04-03 Var med och diskutera existensiella frågor på min blogg!...
Läs mer


2010-07-08 Betala med Friskvårdscheck...
Läs merFler nyheter